مدیریت و مهندسی

انتقال سالها تجربه فعالیت در مهندسی ،مدیریت و آموزش

مدیریت و مهندسی

انتقال سالها تجربه فعالیت در مهندسی ،مدیریت و آموزش

۱ مطلب با موضوع «مدیریت» ثبت شده است

بنام خدا

در علوم مختلف ابتدا تعاریف و اصول ، بیان و بر اساس این تعاریف پایه ، علم گسترش پیدا میکند .

با تعریفی که از وضع موجود و وضع ایده آل ( هدف ) در علم مدیریت داریم ، مفهوم دیگری که در پارسی راهبرد است مطرح می شود .

شاید بطور عادی هم انسان مسیر و راه حل را یک راهبرد بداند ولی بنظر من هر پاسخ و هر راه حلی را نمیتوان راهبرد ( استراتژی ) دانست . راهبرد ، اصول و مبانی و استانداردی باید داشته باشد . ضمنا راهبرد از مفاهیمی است که باید حتما شاخص گذاری شود تا بتوان با سنجش و کنترل ، از درست اجرا شدنش بر اساس استاندارد و اصول مد نظر مطمئن شد .

یکی ازدانشمندانی که در مفاهیم استراتژی تحول شگرفی ایجاد کرد پرفسور " جان نش " ریاضیدان فقید بود .

تئوری بازی های او که با مثال معمای زندانی نیز معروف است ، به عالم بشریت بسیار خدمت کرد . یک نمونه از آن تشکیل ماتریس .S.W.O.T میباشد که با مفاهیم قوت و ضعف در محیط داخلی و فرصت وتهدید در محیط بیرونی  چهار رویکرد اصلی را مهیا میسازد . این ماتریس مفاهیم 4 گانه برد - باخت ، باخت - برد ، برد - برد و باخت - باخت را به دنبال دارد .

پیشنهاد میکنم در صورت علاقه یک جستجوی ساده در فضای علمی انجام دهید و از این روش در زندگی خود اسفاده کنید تا راهبرد برد-برد را همیشه اجرا کنید. 

  • امیرعباس مومنی